Ексклузивен продажно – сервисен центар на Jeep во Македонија
 • Назив Локација Контакт
 • Аутомобиле СК ул. Скупи бр.8, 1000 Скопје
  Продажен салон контакт:
  М-р Владимир Мајовски
  тел: +389 2 5511-505
  Испрати e-mail


 • Механичарски сервис контакт:
  тел: +389 2 3093-129
  Испрати e-mail


 • Продавница за резервни делови контакт:
  Ташули Атанасоски
  тел: +389 2 3093-125
  Испрати e-mail


 • Лимаро-фарбарски сервис контакт:
  Зоран Терзиќ
  тел: +389 2 3093-018
  Испрати e-mail

Дома